06-22405663 jan@nen-check.nl

Rolsteigers keuren

Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk; Voorkom ongelukken dankzij de NEN 2484 keuring ladders en trappen.

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht. Ook de VCA/VCU checklist eist deze jaarlijkse keuring. Nen-Check is erkend keurmeester van ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484/NEN-EN 1004.

Nen-Check keurt uw ladders, trappen en rolsteigers  door middel van een visuele keuring. De wettelijke grenswaarden zijn hiervoor leidend. Door registratie heeft u een duidelijk overzicht van de gekeurde ladders, trappen en rolsteigers. De geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / NEN-EN 1004). Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

Risico’s

Het spreekt voor zich dat uw werknemers valgevaar lopen als de rolsteiger niet in orde is. Ook is de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden essentieel. Goed onderhoud, kennis over het juiste gebruik (zowel van uw werknemers als degenen die de steiger opbouwen) voorkomen veel problemen. Volgens de Arbo wet zijn ze ook een vereiste.

Verplichte Nen 2718 Inspectie

Via een regelmatige verplichte inspectie kunnen gebreken voortijdig opgespoord en hersteld worden, zodat uw werknemers hun werk veilig en efficiënt kunnen blijven doen. De inspectie moet u laten uitvoeren door een gecertificeerde keurmeester. U ontvangt een officieel NEN keuringsbewijs.

Hoe vaak?

Rolsteigers moeten regelmatig gekeurd worden. De keurmeester bepaalt wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden. De tijd tussen 2 controles wordt namelijk op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Onze medewerkers zijn bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is.

Na keuring van uw rolsteiger krijgt deze een keuringssticker. Op deze sticker kunt u zien wanneer de volgende keuring moet plaats te vinden. Ook krijgt u een certificaat en een keuringsrapport. Bij een eventuele controle door de Arbo dienst voldoet u daarmee aan alle vereisten.

Waar?

Uw materieel kan gekeurd worden op locatie of bouwplaats. Meestal wordt op locatie gekeurd; wel zo makkelijk voor alle betrokkenen, zeker als u meerdere rolsteigers in één keer wilt laten keuren.

Niet goed gekeurd?

Stel dat een van uw rolsteigers (nog) niet voldoet aan de vereiste norm. In dat geval bent u verzekerd van een snelle reparatie. Bi voorkeur direct en ter plekke! Waarna herkeuring aansluitend plaats vindt. Is dit niet mogelijk dan kunt u vertrouwen op een zo snel mogelijke vervanging. U krijgt hierover advies van onze keurmeester en ook krijgt u antwoord op eventuele vragen.

Wat kan Nen-Check voor u betekenen:

  • Al uw ladders en trappen worden geregistreerd en gelabeld.
  • De rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN/EN 1004)
  • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA-, VCU- en ARBO-goedgekeurd.
  • Alle goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker.
  • Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming.
  • Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig.
  • U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig.
  • Keuringen ’s avonds en op zaterdag mogelijk.