06-22405663 jan@nen-check.nl

Magazijnstellingen keuren

Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk; Voorkom ongelukken dankzij de NEN 2484 keuring ladders en trappen.

Het is namelijk, net zoals de APK keuring voor een auto, verplicht om bepaalde stellingen te keuren. De verplichting van het jaarlijks keuren staat onder andere omschreven in de Europese Norm EN 15635 (sinds 2008) genaamd: Stalen Opslagsystemen: gebruik en onderhoud van opslagapparatuur.

Deze norm moet ervoor zorgen dat onveilige situaties met betrekking tot het gebruik van magazijnstellingen zoveel mogelijk worden beperkt.

Op pag. 24 in die betreffende NEN-EN norm onder punt 9.4.2.3 (Expert Inspections) staat, letterlijk vertaald: “Een technisch capabel persoon voert inspecties uit met een interval van niet meer dan 12 maanden. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage aan de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen de organisatie voorgelegd met daarin de constateringen en de noodzakelijke acties.”

Welke stellingen vallen dan onder de keuringsplicht?

Een stelling dient gekeurd te worden op deugdelijkheid wanneer deze mechanisch bediend/gebruikt wordt. Dit betekent bij gebruik van heftruck, stapelaar, reachtruck etc. ongeacht hoogte van de stellingen. Het heeft dus met name betrekking op palletstellingen, draagarmstellingen en etagevloeren.

Dit omdat deze stellingen kunnen beschadigen tijdens het gebruik / het beladen. Wanneer deze beschadigd zijn, kunnen ze gevaar opleveren voor het personeel tijdens het uitvoeren van de dagelijkse taken en werkzaamheden. Hierom worden uw mechanisch bediende stellingen/stalen opslag systemen gezien als arbeidsmiddelen.

Ook wordt de verplichting omtrent het keuren van arbeidsmiddelen uitvoerig beschreven in de Arbowet: De wettelijke verplichtingen omtrent het keuren van magazijnstellingen zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, wat een onderdeel is van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 7.4 is het betreffende artikel omtrent keuringen, waarin palletstellingen/verdiepingsvloeren/ draagarmstellingen onder arbeidsmiddelen vallen.

Magazijnstellingen kunnen op verschillende manieren een veiligheidsrisico vormen. Daarom is de gebruiker van een magazijnstelling verplicht om de magazijnstellingen te onderhouden. Dit betekent onder meer dat de magazijn- en archiefinrichting regelmatig geïnspecteerd moet worden om de veiligheid van de medewerkers te kunnen waarborgen.

Risico’s van magazijnstellingen

Wanneer een stelling beschadigd raakt of wanneer deze te zwaar wordt beladen, kan deze bezwijken. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Het kan zelfs gebeuren dat deze stelling een domino-effect veroorzaakt en meerdere stellingen het begeven, om nog maar niet te denken aan de risico’s die dit voor uw werknemers en uzelf meebrengt.

De financiële kosten van een periodieke keuring wegen dan ook niet op tegen de grote kosten en gevolgen van nalatigheid hiervan.

Aangezien een periodieke inspectie van uw magazijn een momentopname is, is het geen garantie dat er niets meer kan gebeuren. Het geeft echter wel de zekerheid en het bewijs dat u er al het mogelijke aan doet om de veiligheid van uw magazijn en uw werknemers te optimaliseren.

Krijgt u bezoek van de Arbeidsinspectie, dan kan u een keuringsrapport overleggen waarmee u aantoont te hebben voldaan aan de onderhoudsplicht en zo de veiligheid van uw werknemers te waarborgen…

Keuringsplicht

Magazijnstellingen zijn keuring plichtig als zij 3 meter of hoger zijn. Dat wil niet zeggen dat de veiligheid van stellingen lager dan 3 meter geen aandacht behoeft. Dit kan via een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) door de eigen medewerkers worden uitgevoerd. Voor entresolvloeren geldt dat zij altijd gekeurd moeten worden, ongeacht de hoogte.

Keuring

Er zijn verschillende eisen voor nieuwbouw, verbouwing of verplaatsing van een magazijnstelling. Onze keurmeesters zijn precies op de hoogte van de eisen die gesteld worden.
In principe is regelmatige inspectie natuurlijk altijd aan te bevelen. In een drietal gevallen is dit zeer zeker het geval, als:

 • Er veel handelingen worden verricht of er zeer regelmatig gebruik word gemaakt van heftrucks.
 • Er regelmatig sprake is van verschillend gebruik van opslagmiddelen.
 • U kosten wilt besparen op grote reparaties en vervangingen, beschadigde goederen en dergelijke.

Inhoud van de keuring

 • De inspectie van uw magazijninrichting houdt in grote lijnen het volgende in:
 • Een visuele controle op vervorming van jukken, liggers, schoringen, legborden, draagarmen en dergelijke als ook op over- en/of ongelijkmatige belasting.
 • Een vaststelling van de schade en tevens beoordeling daarvan met betrekking tot de oorspronkelijke geboden veiligheid en of deze nog kan worden gegarandeerd.
 • Een controle op de naleven van de vereiste voorwaarden voor een verankering.

Wat kan Nen-Check voor u betekenen:

 • Al uw magazijninrichtingen worden geregistreerd en gelabeld.
 • De magazijnstellingen worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd.
 • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA-, VCU- en ARBO-goedgekeurd.
 • Alle goed- en afgekeurde stellingen wordt voorzien van een sticker.
 • Afgekeurde stellingen worden buiten gebruik gesteld en in overleg eventueel gerepareerd.
 • Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming.
 • U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig.
 • Keuringen ’s avonds en op zaterdag mogelijk.