06-22405663 jan@nen-check.nl

Ladders en trappen keuren

Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk; Voorkom ongelukken dankzij de NEN 2484 keuring ladders en trappen.

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht. Ook de VCA/VCU checklist eist deze jaarlijkse keuring. Nen-Check is erkend keurmeester van ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484/NEN-EN 1004.

Nen-Check keurt uw ladders, trappen en rolsteigers  door middel van een visuele keuring. De wettelijke grenswaarden zijn hiervoor leidend. Door registratie heeft u een duidelijk overzicht van de gekeurde ladders, trappen en rolsteigers. De geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

Uw ladders, trappen worden op deskundige wijze gekeurd en gecertificeerd volgens NEN normen NEN 2484 (ladders en trappen).

Ook bent u verzekerd van deskundig advies over het onderhoud en reparatie van uw klim materieel. Daarnaast ontvangt u hulp bij een eventuele risico inventarisatie.

Na het keuren en certificeren van uw ladders en trappen krijgt uw materieel de vereiste keuringsstickers.  Met de officiële NEN certificaten op CD voldoet u aan alle eisen; bij een eventuele ARBO controle kunt u dit direct en duidelijk aantonen.

Loop geen onnodig risico en laat al uw ladders en trappen regelmatig NEN keuren en certificeren.

Hoe lang duurt een keuring?

Dit hangt natuurlijk af van het aantal te keuren ladders en trappen en de staat waarin deze zich bevinden. Ter indicatie: een ladder keuren kost gemiddeld 15 minuten.

Hoe vaak klimmateriaal keuren?

De tijd tussen 2 controles van uw klimmaterialen wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt een keuring voor 1 jaar. Onze keurmeester is bevoegd om deze interval te bepalen en aan te geven wanneer de volgende keuring noodzakelijk is. U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor degelijk gereedschap.