06-22405663 jan@nen-check.nl

Elektrisch gereedschap keuren

NEN 3140

Uitgevoerd door een deskundige en ervaren keurmeester.

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geïnspecteerd dienen te worden.

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

 • Een visuele controle;
 • Een controle door meting of beproeving;
 • Een registratie moet worden bijgehouden;
 • De inspectie moet aantoonbaar zijn;
 • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is. 

Veilig werken

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De nen certificering moet uitgevoerd worden door een deskundige en ervaren keurmeester nen 3140.

Keuringsstickers

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

NEN-certificaat

Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Dit is duidelijk voor u en uw personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringen worden voorzien van digitale certificaten en volgens de geldende Nen-normen.

Wat kan Nen-Check voor u betekenen :

 • Al uw elektrische gereedschap worden geregistreerd en gelabeld.
 • Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA-, VCU- en ARBO-goedgekeurd.
 • Alle goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker.
 • Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming.
 • Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig.
 • U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig.
 • Keuringen ’s avonds en op zaterdag mogelijk.